www.noth.net/lueginsland/blog.htm

26. Oktober 2021
Vum Wägluege zum Durchdrille

    E Freijnd vu mir het im Winter 2016/2017 zwische Betzinge un Wasewiiler e schwäre Aütounfall gha, e Laschtwage isch üs dr Spüür kumme un het si PKW verdepperet. Dä Mann isch schwär verletzt vum Grankewage abgholt wore. In sinem Zuestand hets kei anderi Wahl gää wiä Uniklinik. Aber dr Fahrer het em gsait, ass er-e nit derte ani ka fahre, well diä Glinik voll isch mit Patiänte, wu e schwäri Gripp hän, d Influenza. Diä Glinik isch an ihrere Belaschtungsgränz gsii, het si iberschritte. Des glei Grankehüüs, wu si ne ani brocht hän, isch vollständig iberforderet gsii mit däm Fall. Dä Freijnd liidet hit no an dr Unfallfolge.
    Ich han des mit dr volle Uniklinik erst jetze mitbikumme, wus dä Freijnd verzellt het. Schiints het in sällem Winter kei Badischi Zittig un aü suscht ke Medium uf dr Gashebel druckt un dä Zuestand dittlig dargstellt, oder dänke Dir Mediäbericht vu dertemol? In sällem Winter sin, un des isch nit s erscht Mol gsii, iber 20.000 Mänsche an Influenza gstorbe. Im nägschte Winter grad wider s Glich.
    Mer sott meine, wänns eso eng zuegoht, wäre d Kapazitäte üsgwittet. S Gegedeil isch dr Fall, viil Better sin abboit wore un mänk e Glinik hän si zuegmacht.
    Un jetze bi Corona drohe dr Gretschmann, dr Lucha un sälli z Berlin mit Diktatürmaßnahme, wänn sounsoviil uf dr Intensivstation sin. Alli, wu diä Genmanipulation nit an sich wänn mache lo, wäre awell meh üs em gsellschaftlige Läbe üsgschlosse. S kunnt eso witt, as si nimmi ins Läbensmittelgschäft derfe. Do fallt dr nyt meh ii - üsser 1933.

Worterklärungen: Wägluege - Wegschauen; Durchdrille - Durchdrehen; verdepperet - zertrümmert; gsait, ass er-e nit derte ka ani fiähre, well - gesagt, dass er ihn nicht dort hin führen kann, weil; schiints -anscheinend, sällem - jenem; dänke Dir - kannst Du Dich erinnern an; Better sin abboit wore - Betten wurden abgebaut; sälli z Berlin - jene in Berlin; wänn mache lo - machen lassen wollen; awell - immer