Oriäntalische Sunntig

Im Orient gits noch ächti Mänschligkeit, Ruehj, Beschauligkeit. I bi als emol uf Izmir kumme, do hets mi viilmol in säll Gässli im Stadtteil Fevzipascha zoge, ganz noch am Meer. Do hockt als dr Murat in sinem Lädili un wartet, egal um wel Zit ass dr kunnsch. Üsser am Sunntig z Mittag, do macht er e baar Stunde zue. In däm Lädili hesch noch s Gfiähl, dr bisch willkumme, do wirsch no gschetzt as Gascht. Kumm, hock ani, heißts do, un Tee wird bstellt, bi däm Bue, wu si Tablett mit däne gleine tirkische Glesli durs Gässli schungliärt. Mer schwätze un schwätze. Do kunnt eber rii un sait: Iki tane sigara versene! Dr Murat verkaüft däm Mann zwo Zigarette üs ere aabrochene Schachtle. Uf eimol verschreck i, wels am Schaüfänschter bolteret. Ich droi minene Aüge nit rächt: do wird e lääri Biärflasch an ere Schnuär ra glo. Ich lueg an däm 5-steckige Wohnblock nuf - diä Schnuär fiährt an e Balkon, wu eber ra riäft: Bir bira daha ver! Dr Murat bindet e volli Flasch ans Seil un sälle Mann ziägt si nuf. Dr Murat schribts uf e Zetel. S wird afange dunkel, ich sag, Mensch, hit isch doch Sunntig, machsch nonit zue? Nai, sait dr Murat, s kumme sicher noch Lit. Un macht e Raki uf. Fir mich, fir si Gascht. Herrschaft nai, des Ziig schmeckt - do vergoht aü bal s schlächt Gwisse - ich vergiss, ass dr Murat sich eigentlig kei Raki ka leischte. Dr Mond goht uf un d Zunge wird glest, diä letschte Gheimnisser wäre verrote. Zum Bejspiil ich verzell, ass es bi uns im Badische Ländli bsunders nätt isch, nätter wiä sunscht z Ditschland. Biktim artik, mir stinkts granatemäßig, sait dr Murat do, ich schuft sibe Dag un sibe Nächt in dr Wuch, un s kunnt nyt rii. Gits dänn kei Megligkeit, ass ich zu ejch kumm? Kenntscht dänn do nyt trixe? Vallahi, fang ich a stagsle un lueg zimli bedebberet üs dr Wesch, weisch, s isch z Ditschland nimmi des ... d Arbetslosigkeit ... Sozialabboi ... as unglernte Arbeiter, un ohni d Sproch hesch wennig Schangs ... Do bolteret zum Glick e Flasch ans Fänschter un s riäft, zum viärte, fimpfte Mol hit z Obe: Haydi, Murat, bir bira versene!

Harald Noth

Lueginsland - erschienen am 25. September 1999 in der Badischen Zeitung